IMG 5278Click to edit
 

Geotechnisch en hydrologisch bodemonderzoek

Voor technisch bodemonderzoek voor ophogingen zoals dijklichamen kan VCMI de monstername uitvoeren conform de volgende toetseisen:

- Boorbeschrijving handboringen: NEN 5104
- Nemen ongeroerde steekringmonsters: RAW proef 6 CROW 2015
- Nemen ongeroerde steekringmonsters: NEN 5110
- Nemen van geroerde grondmonters voor oa. bepaling erosieklasse

De meetpunten worden direct vastgelegd met 06-GPS (XYZ)

 

 

© 2014 VCMi - Site door AdriaanSnoeren.com