DSC017511

Milieukundige begeleiding

Bij saneringen worden nog met enige regelmaat Niet Gesprongen Explosieven (NGE's), voornamelijk uit de tweede wereldoorlog, aangetroffen. Afgelopen jaren hebben milieukundig medewerkers van VCMi diverse projecten begeleid in het kader van “Ruimte voor de rivier”. Ook hierbij werden NGE's aangetroffen. De werkzaamheden bestonden onder andere ook uit het saneren van bomkraters. Om ook deze werkzaamheden op een juiste en veilige manier te kunnen begeleiden zijn de milieukundig begeleiders van VCMi naast o.a. DLP, BHV, VCA-VOL en Asbestherkennen, ook in het bezit van het certificaat “Basiskennis OCE”.

© 2014 VCMi - Site door AdriaanSnoeren.com