Zuigerboor1

Bodemonderzoek

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

Het (handmatig) plaatsen van boringen en peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek met inzet van voor het bodemprofiel en het onderzoeksdoel geschikt boorgereedschap, waarbij grondmonsters worden verkregen die representatief zijn voor de bemonsterde bodemlaag.
De beoordeling van bodemmateriaal moet op eenduidige reproduceerbare wijze uitgevoerd en gerapporteerd worden.
Het protocol beschrijft tevens het inmeten van monsterpunten en het bepalen van maaiveld- en peilbuishoogten door middel van waterpassing. Sinds 2002 voert veldwerkbureau VCMi onafhankelijk bodemonderzoek uit.
De compleet ingerichte bedrijfswagens van VCMi kunnen de volgende (bemonsterings)apparatuur en (meet)middelen bevatten: 
 
 • Diversen gereedschappen voor het nemen van grondmonsters;
 • Fotocamera;
 • Veldcomputer (registratie / vastlegging uitgevoerde veldwerk);
 • Olie detectiepan;
 • Kleurenkaart;
 • Zandschijf;
 • Meetwielen en meetbanden;
 • Steekbus monsterneming apparatuur;
 • PBM’s (oa. handschoenen, wegwerpoverall, veiligheids-schoenen en laarzen gehoorbescherming, helm, bril) ;
 • Weeg- en zeef instrumenten;
 • Vochtmeter;
 • GPS meetapparatuur (bepaling X, Y en Z);
 • PID meter;
 • Explosiemeter, H2S meter;
 • Beton- en asfaltboren ;
 • Digitaal waterpastoestel;
 • Aggregaat;
 • (Rijdende) Wegafzetting ;
 • Kabel- en leiding detectieapparatuur.

Bij moeilijk doordringbare lagen kunnen wij, in overleg, een van onze mechanische boren inzetten.

 
VCMi is erkend en gecertificeerd voor de BRL 2000 protocol 2001.
© 2014 VCMi - Site door AdriaanSnoeren.com