DSC00249Click to edit
 

Watermonstername

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek

Het bemonsteren van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek maar ook het bomonsteren van andere vloeistoffen, (oppervlaktewater, de inhouds van tanks, percolaarwater) behoort tot de mogelijkheden.De monsternamemoet op eenduidige reproduceerbare wijze uitgevoerd en gerapporteerd worden.
De materialen die wij tot onze beschikking hebben zijn o.a. 
 
 • Meetkoffer bepaling Ec, pH, temperatuur grondwater;
 • Meetkoffer bepaling troebelheid grondwater;
 • Peilkoord;
 • Fotocamera;
 • Veldcomputer (registratie / vastlegging uitgevoerde veldwerk);
 • Drijflaagmeter;
 • Vacuumpompen
 • PBM’s (oa. handschoenen, wegwerpoverall, veiligheids-schoenen en laarzen, gehoorbescherming, helm, bril)  
 • Redox, zuurstofbepaling door middel van doorstroomcel tbv grondwater
 • GPS meetapparatuur (bepaling X, Y en Z)
 • PID meter
 • Explosiemeter, H2S meter
 • Deepwell pompen (Grundfos), pompjutter
 • Digitaal waterpastoestel
 • Diverse middelen / pompen t.b.v. oppervlakte- en afvalwaterbemonsteringen
 • Aggregaat
 • (Rijdende) Wegafzetting 
 

VCMi is erkend en gecertificeerd voor de BRL 2000 protocol 2002.
 

© 2014 VCMi - Site door AdriaanSnoeren.com