0316-532256
VCMi VCMiA

Voor het werken conform standaard procedures en werkwijzen, zijn wij gecertificeerd voor de ISO 9001

Teven zijn wij gecertificeerd voor de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA*)

Voor het uitvoeren van partijkeuringen zijn wij gecertificeerd voor de BRL1000, protocol:

- 1001 Monsterneming grond- en baggerspecie

Voor milieuhygiënisch veldwerk zijn wij gecertificeerd voor de BRL2000, protocollen:

- 2001: Plaatsen van peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.

- 2002: Het nemen van grondwatermonsters

- 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch grondwateronderzoek

- 2018: Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Voor het uitvoeren van machinale boringen zijn wij gecertificeerd voor de BRL2100, protocol:

- 2101: Mechanisch boren

- scope A: mechanische boring zonder waterdruk

Voor het begeleiden van bodemsaneringen en de nazorg hiervan zijn wij gecertificeerd conform BRL6000, protocol:

- 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg

- 6002: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg

Op deze pagina kunt u onze certificaten inzien en downloaden ten behoeve van uw eigen administratie.

Downloads

Neem contact met ons op