0316-532256
VCMi VCMiA

Onze drie uitgangspunten voor het uitvoeren van grote en kleine projecten in samenwerking met onze opdrachtgevers.

Bij de uitvoering van onze projecten staat de veiligheid van onze medewerkers en omstanders centraal. Dit begint met een goede opleiding en instructie van de medewerkers zelf omtrent de veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Onze medewerkers zijn allen in bezit van een VCA- en DLP-opleiding. Daarnaast hebben een aantal medewerkers het DVP (digitaal veiligheidspaspoort), voor het werken langs het spoor.

Ook bij de contractvorming is het van belang zoveel mogelijk vast te stellen of de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. In overleg met de opdrachtgever worden voor elk project de veiligheidsmaatregelen vastgesteld. dit kan zijn het uitvoering van een klic-melding, een complete wegafzetting of aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken in (sterk) verontreinigde grond.

Kwaliteit is niet alleen het behalen en behouden van certificaten. Veldwerk is de basis van elk onderzoek. Door de jarenlange ervaring met goed opgeleide veldwerkers is VCMi in staat om het veldwerk veilig en kundig uit te voeren. Voor en tijdens het veldwerk is er indien nodig contact met de projectleider. De gegevens worden vanuit het veld direct naar kantoor verzonden. Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd en doorgestuurd naar de opdrachtgever.

Voor de uitvoering van het veldwerk beschikt VCMi zelf over alle noodzakelijke gereedschappen en machines. Verder hebben we de beschikking over een kraan met overdruk, deco-unit en grote zeef t.b.v. asbest onderzoek. Dit maakt dat we snel en efficiënt kunnen schakelen indien nodig.

Voor het opstellen van plannen voor wegafzettingen en spoorveiligheid werken we samen met vaste partners.

Neem contact met ons op