0316-532256
VCMi VCMiA

De werkzaamheden van VCMi omvatten een groot spectrum aan

verschillende disciplines in het kader van bodem- en grondwateronderzoek. Voor
de uitvoering van milieukundig bodemonderzoek en milieukundige begeleiding zijn
wij gecertificeerd volgens de geldende BRL’s en bijbehorende protocollen van de
SIKB.

Daarnaast beschikken we over uitgebreide kennis met
betrekking tot geotechnisch bodemonderzoek, het aanpassen, uitbreiden en
onderhouden van grondwatermeetnetten en het uitvoeren van infiltratieproeven om
de doorlatendheid van de grond te bepalen.

Voor alle disciplines beschikken wij over de juiste
apparatuur, machines en gereedschappen om de werkzaamheden veilig en kundig uit
te kunnen voeren.

Ons streven is om samen met onze opdrachtgever te komen tot
een onderzoek waarbij kwaliteit en een efficiënte uitvoering de belangrijkste
uitgangspunten zijn.

Hiernaast vindt u de links naar meer informatie over de
verschillende disciplines.

Neem contact met ons op