0316-532256
VCMi VCMiA

​De werkzaamheden van VCMI omvatten een groot spectrum van verschillende disciplines in het kader van bodem- en grondwateronderzoek. Voor de uitvoering van milieukundig bodemonderzoek en milieukundige begeleiding zijn wij gecertificeerd, conform de geldende BRL’s en bijbehorende protocollen van de SIKB, om de werkzaamheden uit te mogen voeren.

Daarnaast beschikken wij over uitgebreide kennis met betrekking tot geotechnisch bodemonderzoek, het aanpassen, uitbreiden en onderhouden van grondwatermeetnetten en het uitvoeren van infiltratieproeven om de doorlatendheid van de grond te bepalen.

Voor de verschillende disciplines beschikken wij over de juiste apparatuur, machines en gereedschappen om de werkzaamheden veilig en kundig uit te kunnen voeren.

Ons streven is, om samen met onze opdrachtgever, te komen tot een onderzoek waarbij de kwaliteit en een efficiënte uitvoering de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Hiernaast vind u de links naar meer informatie over de verschillende disciplines.

Neem contact met ons op