0316-532256
VCMi VCMiA

De doorlatendheid van de bodem

De waterdoorlatendheid van de bodem is onder andere
afhankelijk van de bodemgesteldheid. Om de doorlatendheid van de bodem te
bepalen kunnen verschillende methodes worden gehanteerd. De keuze van de juiste
methode, is afhankelijk van de grondwaterstand op de gewenste meetdiepte. De
doorlatendheid wordt uitgedrukt in cm/sec of in m/dag (K-waarde).

Hieronder staan de methodes welke VCMI gebruikt om de
doorlatendheid te bepalen.

Veldschatting:

Tijdens het uitvoeren van de grondboringen kan de

doorlatendheid (K-waarde) worden ingeschat. In de boorstaat hiernaast
aangegeven als K=0,6 en 3,5 meter per etmaal. Het M50 cijfer betreft de
korrelgrootte van het zand.

Oppervlakte Infiltratie:

De infiltratie van water aan maaiveld, of ondiepe bodemlagen
kunnen worden bepaald met behulp van ringinfiltratieproeven. Hierbij worden
ringen op de gewenste diepte geplaatst. In de ringen wordt water toegevoegd. Er wordt vervolgens gemeten
hoeveel water er in een bepaald tijd infiltreert in de bodem.

Constant Head methode:

De constant head methode wordt toegepast voor het bepalen
van de doorlatendheid in de bodem boven de grondwaterstand (onverzadigde zone).

Voor deze methode wordt gebruik gemaakt van een “Aarvark” permeameter.
Er wordt een boorgat gemaakt tot de gewenste einddiepte. Hierin wordt de
drukmeter geplaatst. Er wordt constant water toegevoegd tot de grond rondom de
drukmeter verzadigd is. De hoeveelheid toegevoegd water komt overeen met de
hoeveelheid water dat infiltreert in de bodem.

Falling Head methode:

Voor het bepalen van de doorlatendheid in de verzadigde zone
(onder grondwaterstand) wordt gebruik gemaakt van de Falling head methode.

Hierbij wordt een peilbuis of speciale korf geplaatst op de
gewenste diepte. Hier wordt vervolgens water ingebracht. De daling van de
waterstand wordt vervolgens gemeten met een drukmeter door een vooraf ingestelde
interval van bijvoorbeeld 2 second (mede afhankelijk van de grondsoort) tot het
niveau van de grondwaterstand vóór uitvoering van de proef weer is bereikt. Dit
wordt vervolgens meerdere malen herhaald. Aan de hand van de daling van het
toegevoegde water in de gemeten tijd wordt een gemiddelde k-waarde berekend in
m/dag.

Neem contact met ons op