0316-532256
VCMi VCMiA

Sonic Drill

VCMi beschikt over Compact Hoog frequent (Roto) Sonic grondboormachines.

Specificaties

  • Milieukundig bodemonderzoek zonder gebruik werkwater of afvoer vrijkomende grond;
  • Boormethode voldoet aan de eisen conform BRL 2100 protocol 2101 “Mechanisch boren”;
  • Grond- en grondwatermonstername op grote diepte*;
  • Mogelijkheid tot afdichten storende bodemlagen;
  • Geen contaminatie van bodemlagen bij voorsteken met behulp van sampler;
  • Plaatsen van grotere diameter filters;
  • Plaatsen infiltratiefilters ten behoeve van grond- en grondwatersaneringen;
  • Mogelijkheid tot verbuist boren. Met of zonder verloren casing;
  • Meer kans van slagen bij doordringen van storende lagen (leisteen, leem, kalkzandsteen en rotsformaties);
  • Indien noodzakelijk kan met behulp van lucht of water een doorbraak van moeilijk doordringbare lagen geforceerd worden om op grote diepte te komen.

Afhankelijk van de regio en bodemopbouw kan een boordiepte worden bereikt varierend tussen de 20,0 en 80,0 m-mv

Overige Machinale grondboortechnieken

Bij de machinale uitvoering van grondboringen en het plaatsen van peilbuizen kunnen ook nog de volgende boortechnieken worden toegepast:

Volle avegaren;

Grond kan vanuit de volle avegaar bemonsterd worden tot aan de grondwaterspiegel ter plaatse. Deze methode is ook uitstekend geschikt voor depot- of in-situ bemonsteringen.

Holle avegaren;

Mogelijkheid tot plaatsen van meerdere peilbuizen in een boorgat. Bij de installatie van de peilbuizen worden storende lagen afgedicht met bentoniet (kwaliteitsfilters). Maximale boordiepte is ca. 20m-mv.

Pulsen;

Geschikt voor plaatsing van peilbuizen (meerdere in een boorgat) en monstername grond tot op grote diepte.

Ramgutsen;

Puinsoorten, grind of andere harde lagen in de bodem kunnen een grote belemmering zijn bij handmatig boren. Gekozen wordt dan voor de inzet van de ramgutsmachine.

Door onze ervaring en machinepark zijn wij in veel gevallen in staat om tot een passende oplossing te komen voor Uw uitdagingen.

VCMi is erkend en gecertificeerd voor de BRL 2100 protocol 2101.

Neem contact met ons op