0316-532256
VCMi VCMiA

​Voor het uitvoeren van milieukundig veldwerk, zijn wij gecertificeerd conform BRL2000. voor de verschillende disciplines zijn protocollen opgesteld. VCMI en haar veldwerkers zijn gecertificeerd voor de volgende protocollen:

- 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.

- 2002: Het nemen van grondwatermonsters

- 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

- 2018: Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Neem contact met ons op