0316-532256
VCMi VCMiA

Asbest in de bodem is een onderwerp waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Om na te gaan of daadwerkelijk asbest in de bodem aanwezig is goed onderzoek noodzakelijk. Voor de uitvoering van een locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem is VCMI gecertificeerd voor de BRL2000, protocol 2018. Conform dit protocol wordt een terreininspectie uitgevoerd en worden monstergaten of sleuven gegraven .Dit kan handmatig met een schep of machinaal, met behulp van een kraan plaatsvinden. Combinatie van de werkzaamheden met het milieuhygiënisch bodemonderzoek kan zeer kostenbesparend zijn op projecten.

Voor asbestonderzoek hebben wij alle benodigde apparatuur tot onze beschikking. Kraan met overdruk, deco unit en een mechanische zeef. De veldmederwerkers van VCMi zijn in bezit van het certificaat DLP waardoor ook veiligheid voor de medewerkers en de omgeving gewaarborgd zijn en blijven.

Voor het uitvoering van dergelijke onderzoeken kan onze Hoger veiligheidskundige (HVK-er) een volledig V&G plan opstellen. Te nemen maatregelen worden desgewenst ook geregeld door VCMI.

Wij denken graag met u mee over de meest efficiënte uitvoering voor een veilig en kwalitatief hoogwaardig onderzoek.

Downloads

Neem contact met ons op