0316-532256
VCMi VCMiA

​Voor de uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek is VCMI gecertificeerd voor BRL2000, protocol 2001. Voor het uitvoeren van dergelijk onderzoek werken we nauw samen met onze opdrachtgevers. Het milieuhygiënisch onderzoek bestaat uit verschillende type onderzoeken. Voor elk type onderzoek geldt dat de kwaliteit van de uitvoering van het veldwerk essentieel is voor het uiteindelijke rapport met conclusies en aanbevelingen.

Van groot belang is hoe en waar de monsters worden genomen. Op veel locaties worden tijdens het veldwerk verdachte locaties aangetroffen welke vooraf niet altijd zijn te voorzien. Contact met de opdrachtgever is in deze van groot belang om uiteindelijk tot een goed onderzoek te komen. VCMI is ook gecertificeerd voor de protocollen 2002, 2003 en 2018, waardoor we snel kunnen schakelen naar een uitbreiding van het onderzoek wanneer dit noodzakelijk mocht zijn. Dit bespaard veel kosten en tijd.

Om deze werkzaamheden op een goede en juiste manier uit te kunnen voeren beschikt VCMI over alle benodigde ervaring, kennis en apparatuur. Dit heeft het grote voordeel dat we niet afhankelijk zijn van andere partijen, en snel kunnen schakelen waar nodig.

Zo zijn wij ook gecertificeerd voor het uitvoeren van machinale boringen conform BRL2100, protocol 2101. Hiermee kunnen we hardnekkige puinlagen doorboren, en diepe boringen en/of peilbuizen plaatsen tot circa 50 m-mv.

Op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen we handmatig tot circa 20 á 25 m-mv boren.

Gezien onze kennis, ervaring en beschikbare apparatuur, denken wij graag met u mee om tot een veilige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig onderzoek te komen.

Downloads

Neem contact met ons op