0316-532256
VCMi VCMiA

Voor het uitvoeren van milieuhygiënisch waterbodemonderzoek is een certificering conform BRL2000, protocol 2003 vereist. VCMI heeft de ervaring en de beschikking over de juiste certificaten, monstername-apparatuur en vaartuigen ter beschikking.

Of het nu gaat om bemonstering van kleine slootjes, grote waterwegen, meren of plassen, kan VCMi u van dienst zijn bij de uitvoering van de monstername. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (motor) boten, pontons, werkvlot of werkschip. Monsterpunten worden uitgezet en vastgelegd met behulp van dGPS- meetapparatuur waar nodig NAP-hoogtes met 06-gps) Een aantal van onze medewerkers van VCMi zijn in bezit van een vaarbewijs.

Waar nodig kunnen we een werkschip of ponton inhuren. Ook hebben wij de mogelijkheid om de boringen machinaal uit te voeren met behulp van een Sonic-drill (zie ook “Mechanisch boren”).

Handmatig kunnen we, vanaf een werkvlot, of werkschip tot ca. 20 m-waterspiegel monsternames uitvoeren.

In overleg met onze opdrachtgevers kunnen we de juiste apparatuur inzetten om te komen tot een efficiënte en kwalitatief juiste uitvoering van het betreffende project.

Downloads

Neem contact met ons op