0316-532256
VCMi VCMiA

Voor het nemen van (grond-)watermonsters zijn verschillende certificeringen en meetapparatuur nodig. VCMI heeft de ervaring en de beschikking over de juiste certificaten en meetapparatuur om diverse types monsternames uit te kunnen voeren.

Het bemonsteren van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek, maar ook het bemonsteren van andere vloeistoffen, (oppervlaktewater, de inhoud van tanks, effluent van waterzuiveringen, afvalwater) behoren tot de mogelijkheden. De monstername moet op eenduidige reproduceerbare wijze uitgevoerd en gerapporteerd worden.

De materialen die wij tot onze beschikking hebben zijn o.a:

 • Meetkoffer bepaling Ec, pH, temperatuur grondwater;
 • Meetkoffer bepaling troebelheid grondwater;
 • Meetkoffer bepaling Redox / (on)opgeloste zuurstof
 • Drijflaagmeter
 • Peilkoord
 • Veldcomputer (registratie / vastlegging uitgevoerde veldwerk);
 • Vacuumpompen
 • PID meter
 • Explosiemeter, H2S meter
 • Deepwell pompen (Grundfos), pompjutter
 • Diverse middelen / pompen t.b.v. oppervlakte- en afvalwaterbemonsteringen

De gegevens worden in het veld vastgelegd in het veldwerkprogramma “veldapp” en op kantoor gecontroleerd en verwerkt in “veldoffice” en “Terra Index”.

VCMi beschikt over de cerificaten voor de BRL 2000 protocol 2002, en BRL6000, protocol 6001.

Downloads

Neem contact met ons op