VCMI Advies
IBZ221111198 internet

Advies

De aanwezigheid van asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarnaast verplicht de asbestwetgeving om bij gebouwen van vóór 1994 een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd bureau. Als bedrijf, objectbeheerder of overheidsinstantie staat u er niet alleen voor. Onze Asbestdeskundigen hebben jarenlange ervaring in het inventariseren van asbest en staan u met een gedegen advies ter zijde. Uniek aan onze dienstverlening is dat wij 24/7 beschikbaar zijn bij calamiteiten.

Middel 1
Advies 1 3

Werkzaamheden

Onze asbestinventarisatie bestaat uit een aantal fasen.

In fase 1 voeren we een vooronderzoek uit. Dit bestaat uit deskresearch op basis van aanwezige documenten en gesprekken met degenen die verantwoordelijk zijn voor het object.

Fase 2 bestaat uit het maken van een inventarisatieplan. We hebben een beeld verkregen van wat we kunnen verwachten en weten nu hoe we de inspectie moeten gaan uitvoeren.

In fase 3 voeren we een daadwerkelijke inspectie uit op locatie. Waar nodig worden er, in samenspraak met de opdrachtgever, delen opengebroken om eventuele aanwezigheid van asbest vast te stellen. We brengen exact in kaart welke onderdelen en materialen in het gebouw asbest bevatten.

Als we tijdens de inspectie materialen aantreffen waar mogelijk asbest in zit, dan nemen we monsters en laten deze analyseren in een onafhankelijk laboratorium. Bovendien voeren we een risicobeoordeling uit conform de NEN 2991 als wij een eventueel blootstellingsrisico vermoeden.

Alle resultaten verwerken we in een duidelijke rapportage.

IBZ221111204 internet

Update van bestaande asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is drie jaar geldig. Tussentijds kunnen zich wijzigingen voordoen aan een pand of in de normeringen rondom asbest, waardoor een eerdere rapportage niet meer (geheel) van toepassing is.

Indien er bij u sprake is van een wijziging in de situatie en een noodzaak voor een herinspectie, dan gaan wij eerst met u in gesprek om te bepalen hoe intensief deze herziening moet zijn. Indien de aanpassingen bijvoorbeeld slechts betrekking hebben op een gedeelte van een gebouw, dan kan het volstaan om enkel een bepaald onderdeel van een eerdere inventarisatie opnieuw te doen. Wij denken met u mee over de beste, veiligste en meest kosten-efficiënte aanpak.

Wij volgen het Certificatieschema

Stichting Ascert heeft een Certificatieschema opgesteld voor Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Dit is gestoeld op artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (voorheen: SC-540). VCMi Advies volgt dit Certificatieschema in alle inspectiewerkzaamheden.

dag én nacht

24/7 beschikbaar

Indien er sprake is van een calamiteit dan is ons adviesbureau dag én nacht beschikbaar, iedere dag van de week. Dit maakt onze dienstverlening uniek.

Wilt u meer weten of heeft u een gedegen asbestinventarisatie nodig? Neem contact met ons op.