0316-532256
VCMi VCMiA

Over VCMi

VCMi “Veldwerk, Controles en Milieu-inspecties” is in 2002 opgericht.
Wij beschikken over jarenlange ervaring met veldwerk en milieukundige begeleiding over diverse grote en kleinere projecten.

-Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;

-Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen

-Het nemen van grondwatermonsters

-Mechanisch boren

-Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek;

-Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie;

-Milieukundige begeleiding van (waterbodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg);

-Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem;

-Bemonstering weg- funderingen en ballast spoor;

-Installeren, aanpassen en herstellen van grondwatermeetnetten.

Tevens is VCMI een erkend leerbedrijf aangesloten bij SBB

Offerte aanvragen

Indien u (vrijblijvend) een offerte wilt aanvragen kan dit bij voorkeur per naar ons e-mailadres: info@vcmi.nl.

Voor informatie kunt u ook altijd contact opnemen met VCMi: 0316 532256

Wij denken graag met u mee!

Neem contact met ons op