VCMI Veldwerk
Veldwerk 4
/ /
Veldwerk

Veldwerk

De werkzaamheden van VCMi Veldwerk N.V. omvatten een groot spectrum aan verschillende disciplines in het kader van bodem- en grondwateronderzoek.

Middel 1

Voor de uitvoering van milieukundig bodemonderzoek en milieukundige begeleiding zijn wij erkend bij RWS Bodem+. Met betrekking tot geotechnisch bodemonderzoek zijn de medewerkers gecertificeerd conform de eisen van de NEN Normen. Voor alle disciplines beschikken wij over de juiste apparatuur, machines en gereedschappen om de werkzaamheden veilig en kundig uit te kunnen voeren. Ons streven is om samen met onze opdrachtgever te komen tot een onderzoek waarbij kwaliteit en een efficiënte uitvoering de belangrijkste uitgangspunten zijn.

IBZ221111091 internet

Partijkeuringen Grond

Een partijkeuring grond houdt in dat we onderzoek doen naar de milieu-hygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of baggerspecie. Hierbij werken we nauw samen met collega adviesbureaus. Dit gebeurt in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Deze keuringen kunnen zowel handmatig als mechanisch worden uitgevoerd. VCMi Veldwerk beschikt over zeer ervaren medewerkers en de juiste bemonsteringsapparatuur zodat uiteenlopende combinaties van uitvoering mogelijk zijn.


Wij denken graag met u mee om tot de juiste prijs-/kwaliteitsverhouding te komen en snel te handelen

Milieukundige begeleiding van bodemsanering en nazorg

Onze milieukundige begeleiders hebben ruime kennis en ervaring (20-40 jaar). Naast de reguliere diploma’s zijn zij in het bezit van certificaten zoals Omgaan met verontreinigde grond, DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten), DTA-A (Deskundig Toezichthouder Asbestsaneringen), Asbest herkennen, basis-OOO en diversen andere veiligheidscertificaten. Voor de registratie en overdracht van gegevens naar de projectleider hebben wij speciale formulieren ontwikkeld.

IBZ221111238 internet

Bij de uitvoering van bodemsaneringen zijn zes punten van groot belang:

  1. Veiligheid
  2. Kwaliteit
  3. Flexibiliteit
  4. Snelheid
  5. Communicatie
  6. Kostenbewaking

VCMi Veldwerk houdt deze punten tijdens een bodemsanering nauwlettend in beeld om zo tot een eindresultaat te komen dat in alle opzichten optimaal is.

VCMi veldwerk is erkend conform de BRL 6000 protocol 6001 en 6002.

IBZ221111003 internet

Milieu-hygiënisch Veldwerk

Voor het uitvoeren van milieu-hygiënisch veldwerk zijn wij erkend conform BRL2000 volgens de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Deze certificering onderscheidt protocollen voor de verschillende disciplines.

IBZ221111026 internet

Mechanisch boren

Dankzij onze ervaring en ons uitgebreide machinepark zijn we meestal in staat om een passende oplossing te bieden voor uw uitdaging.

VCMi Veldwerk is erkend en gecertificeerd voor BRL 2100 protocol 2101 type A.

Geotechnisch en hydrologisch bodemonderzoek

Voor geotechnisch bodemonderzoek gelden andere eisen aan een boorbeschrijving en aan de bemonstering dan bij een milieu-hygiënisch bodemonderzoek.

De boorbeschrijving kunnen wij conform NEN 14688-1 uitvoeren. Dit is van belang wanneer de gegevens in de BRO (Basisregistratie Ondergrond) opgenomen dienen te worden. We leveren de boorbeschrijvingen aan in het juiste bestandstype.

IBZ221111048 internet

Naast beschrijvingen van de bodemtextuur en grondwaterstand zijn onze medewerkers in staat om een inschatting van de k-waarde (doorlatendheid van de grond), de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand, indien waarneembaar) en de GLG (gemiddelde laagste grondwaterstand) op te nemen in de boorbeschrijving.

Naast de beschrijving van het boorprofiel dienen er vaak monsters genomen te worden. Afhankelijk van het doel van de monstername kunnen we dit op verschillende manieren uitvoeren:

- ongeroerde VG-ringen (volumegewicht)

- ongeroerde Ackerman-bussen

- zandmonsters (bijvoorbeeld ten behoeve van korrelgrootteverdeling).

Van de meetpunten leggen we standaard de x- en y-coördinaten vast. Waar nodig doen we dit ook voor de NAP-hoogte.

dag én nacht

24/7 beschikbaar

Indien er sprake is van een calamiteit dan is onze bodemdienst dag én nacht beschikbaar, iedere dag van de week. Dit maakt onze dienstverlening uniek.

Wilt u meer weten of heeft u een gedegen bodemonderzoek nodig? Neem contact met ons op.