VCMI Veldwerk
Veldwerk 4
/ /
Bemonstering asfalt en wegfundering

Bemonstering asfalt en wegfundering

Middel 1

Bij herinrichting van (bedrijfs)terreinen, wegen en fietspaden dient vaak de verharding en het funderingsmateriaal onderzocht te worden. Voor de bemonstering van asfalt en funderingsmateriaal heeft VCMi Veldwerk de geschikte apparatuur in huis.

Voor het werken op of langs wegen en fietspaden dienen meestal verkeersmaatregelen te worden genomen. Dit kan variëren van enkele pionnen en een zwaailicht tot het afsluiten van rijkswegen. Voor alle verkeersmaatregelen kunnen wij een plan op laten stellen om ter goedkeuring aan de wegbeheerder voor te leggen. Ook kunnen we de benodigde maatregelen verzorgen.