VCMI Veldwerk
Veldwerk 4
/ /
Overige machinale grondboortechnieken

Overige machinale grondboortechnieken

Middel 1

Bij de machinale uitvoering van grondboringen en het plaatsen van peilbuizen kunnen verder nog de volgende boortechnieken worden toegepast:

Volle avegaren: grond kan vanuit de volle avegaar bemonsterd worden tot aan de plaatselijke grondwaterspiegel. Deze methode is ook uiterst geschikt voor depot- of in-situ bemonsteringen.

Holle avegaren: mogelijkheid tot plaatsen van meerdere peilbuizen in een boorgat. Bij de installatie van de peilbuizen worden storende lagen afgedicht met bentoniet (kwaliteitsfilters). De maximale boordiepte is ongeveer 20 meter onder maaiveld.

Pulsen: geschikt voor plaatsing van peilbuizen (meerdere in een boorgat) en monstername van grond tot op grote diepte.

Ramgutsen: puinsoorten, grind of andere harde lagen in de bodem kunnen een grote belemmering zijn bij handmatig boren. Gekozen wordt dan voor de inzet van de ramgutsmachine.

Dankzij onze ervaring en ons uitgebreide machinepark zijn we meestal in staat om een passende oplossing te bieden voor uw uitdaging.

VCMi Veldwerk is erkend en gecertificeerd voor BRL 2100 protocol 2101 type A.