VCMI Veldwerk
Veldwerk 4
/ /
SIKB PROTOCOL 2001

SIKB PROTOCOL 2001

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (SIKB protocol 2001)

Middel 1

Voor het uitvoeren van milieu-hygiënisch bodemonderzoek beschikken wij over de certificering BRL2000, protocol 2001. Tijdens dergelijk onderzoek werken we nauw samen met onze opdrachtgevers. Een milieu-hygiënisch onderzoek bestaat uit verschillende soorten onderzoeken. Voor elk type onderzoek geldt dat de kwaliteit van het veldwerk essentieel is voor de kwaliteit van de conclusies en aanbevelingen in het uiteindelijke rapport.

Van groot belang is hoe en waar de monsters worden genomen. Het komt tijdens het veldwerk vaak voor dat we verdachte locaties aantreffen die je op voorhand niet kunt voorzien. Afstemming met de opdrachtgever is dan van groot belang om tot een goed onderzoek te komen. We houden de lijnen daarom altijd kort en open. VCMi Veldwerk is ook gecertificeerd voor de protocollen 2101, 2002, 2003 en 2018, waardoor we een onderzoek snel kunnen uitbreiden als het nodig is. Dit bespaart veel kosten en tijd.

Gezien onze kennis, ervaring en beschikbare apparatuur denken we graag met u mee om tot een hoogwaardig, veilig en efficiënt onderzoek te komen.