VCMI Veldwerk
Veldwerk 4
/ /
SIKB PROTOCOL 2002

SIKB PROTOCOL 2002

Nemen van grondwatermonsters (SIKB protocol 2002)

Middel 1

VCMi Veldwerk beschikt over de vereiste certificaten om (grond-)watermonsters te mogen nemen. Daarnaast hebben we alle benodigde meetapparatuur in huis, evenals ruime ervaring in het uitvoeren van diverse typen monsternames.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het bemonsteren van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek en het bemonsteren van andere vloeistoffen zoals oppervlaktewater, de inhoud van tanks, effluent van waterzuiveringen of afvalwater. We zorgen voor een betrouwbaar resultaat door de monstername op eenduidige en reproduceerbare wijze uit te voeren en te rapporteren.