VCMI Veldwerk
Veldwerk 4
/ /
SIKB PROTOCOL 2003

SIKB PROTOCOL 2003

Veldwerk bij milieu-hygiënisch waterbodemonderzoek (SIKB protocol 2003)

Middel 1

Voor het uitvoeren van milieu-hygiënisch waterbodemonderzoek is een certificering conform BRL2000 protocol 2003 vereist. VCMi Veldwerk beschikt over de juiste certificaten en heeft alle benodigde monstername-apparatuur en vaartuigen in huis.

Of het nu gaat om bemonstering van kleine slootjes, grote waterwegen, meren of plassen, VCMi Veldwerk kan u in alle gevallen van dienst zijn. Hierbij maken we gebruik van (motor-)boten, pontons, een werkvlot of een werkschip. Monsterpunten worden uitgezet en vastgelegd met behulp van dGPS- meetapparatuur waar nodig NAP-hoogtes met 06-gps. Verschillende van onze medewerkers zijn in bezit van een vaarbewijs.

Handmatig kunnen we vanaf een werkvlot of werkschip tot ongeveer 20 meter onder de waterspiegel monsternames uitvoeren. Ook hebben we de mogelijkheid om de boringen machinaal uit te voeren met behulp van een sonic drill (zie ook: Mechanisch boren protocol 2101).

In afstemming met onze opdrachtgevers kunnen we de juiste apparatuur inzetten om te komen tot een efficiënte en technisch correcte uitvoering van het betreffende project.