VCMI Veldwerk
Veldwerk 4
/ /
SIKB PROTOCOL 2018

SIKB PROTOCOL 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem (SIKB protocol 2018)

Middel 1

Asbest in de bodem is een onderwerp waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Er is goed onderzoek nodig om na te gaan of er daadwerkelijk asbest in de bodem aanwezig is. Voor het uitvoeren van een locatie-inspectie en monsterneming van asbest in de bodem beschikt VCMi Veldwerk over de certificering protocol 2018. Conform dit protocol voeren we een terreininspectie uit en graven monstergaten of sleuven. Dit kan handmatig met een schep of machinaal met behulp van een kraan. Het is mogelijk om de werkzaamheden te combineren met milieu-hygiënisch bodemonderzoek. Dit kan zeer kostenbesparend zijn voor projecten.

Voor asbestonderzoek hebben wij alle benodigde apparatuur tot onze beschikking, zoals een kraan met overdruk, deco-unit en een mechanische zeef. Onze veldmedewerkers zijn in het bezit van het certificaat DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) waardoor de veiligheid van de medewerkers en de omgeving gewaarborgd blijft.

Voor het uitvoeren van dergelijke onderzoeken kan onze hogere veiligheidskundige (HVK’er) bovendien een volledig V&G-plan opstellen. Desgewenst voeren wij ook de benodigde maatregelen uit.