VCMI Veldwerk
Veldwerk 4
/ /
Sonic drill

Sonic drill

Middel 1

VCMi Veldwerk beschikt over Compact Roto Sonic Drill machines, oftewel hoogfrequente sonische grondboormachines. Hieronder beschrijven we de belangrijkste kenmerken van deze manier van boren.

Kenmerken:

  • Milieukundig bodemonderzoek zonder gebruik van werkwater of afvoer vrijkomende grond
  • Boormethode voldoet aan de eisen conform BRL 2100 protocol 2101 Mechanisch boren
  • Grond- en grondwatermonstername op grote diepte*
  • Mogelijkheid tot afdichten storende bodemlagen
  • Geen contaminatie van bodemlagen bij voorsteken met behulp van sampler
  • Plaatsen van filters met grotere diameter
  • Plaatsen van infiltratiefilters ten behoeve van grond- en grondwatersaneringen
  • Mogelijkheid tot verbuist boren, met of zonder verloren casing
  • Meer kans van slagen bij doordringen van storende lagen (zoals leisteen, leem, kalkzandsteen en rotsformaties)

Afhankelijk van de regio en bodemopbouw kan een boordiepte variërend tussen 20 en 80 meter onder maaiveld worden bereikt.